قوانین و مقررات

از نظر حقوقی، در معاملات اینترنتی ، فروشگاه مجازی پیشرو استوک به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.
فروش کالا بر مبنای نوع و تعدادی صورت می گیرد که کاربر سفارش دهنده آنرا در سایت فروشگاه مجازی پیشرو استوک درج نموده است.
ارزش کالا یا کالاهای سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه می شود.  تنها مبلغی که در موارد معین به قیمت کالا اضافه می شود، هزینه ارسال کالا خواهد بود.
مکان تحویل کالا توسط مشتری سفارش دهنده در سایت درج شده و فروشگاه مجازی پیشرو استوک به عنوان فروشنده متعهد است با رعایت سیاستهای معین ارسال کالا، سفارش را در آن مکان تحویل دهد.
در صورت عدم حضور سفارش دهنده در مکان تعیین شده، این فروشگاه هزینه های مربوطه را از خریدار طلب خواهد نمود.
در صورتی که فروشگاه مجازی پیشرو استوک به دلایلی که خارج از اراده فروشگاه می باشد، توان تحویل کالا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، خریدار حق دارد بدون هیچگونه هزینه ای سفارش را فسخ نماید.
سفارش دهنده با تحویل کالای ارسال شده ، رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نمایدهر گونه نقص و یا عیب فنی بایستی در لحظه تحویل سفارش به متصدی تحویل کالا اعلام و کالا مرجوع گردد
خریدار موظف است مبلغ سفارش را هنگام تحویل کالا (در صورت انتخاب پرداخت نقدی) بپردازد. در صورت عدم پرداخت وجه فروشگاه مجازی حق دارد از تحویل کالا خودداری و سفارش را فسخ نماید.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای محل عقد صالح میباشد
به محض پذیرش عضویت شما در سایت فروشگاه مجازی پیشرو استوک ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.