ریل سرور اورجینال HP DL380
ریل سرور اورجینال HP DL380
ناموجود   1,350,000 تومان
هارد سرور HP sas 146G 10K
هارد سرور HP sas 146G 10K
موجود   320,000 تومان
ریل سرور اورجینال HP DL360
ریل سرور اورجینال HP DL360
ناموجود   1,350,000 تومان
رم سرور HP 8G DDR3
رم سرور HP 8G DDR3
ناموجود   500,000 تومان
رم سرور HP 16G DDR3
رم سرور HP 16G DDR3
ناموجود   900,000 تومان
رم سرور HP 4G DDR3
رم سرور HP 4G DDR3
ناموجود   265,000 تومان
هارد سرور HP sas 300G 10K
هارد سرور HP sas 300G 10K
موجود   900,000 تومان