فروش ویژه
کیس HP G2
موجود   68,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP G3 600
موجود   80,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8000 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8000 Elite SFF
ناموجود   22,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
موجود   36,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
موجود   32,000,000 ریال
مینی کیس Dell Optiplex 790 SFF
مینی کیس Dell Optiplex 790 SFF
موجود   27,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X4
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X4
ناموجود   28,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X2
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X2
ناموجود   14,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
موجود   28,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8100 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8100 Elite SFF
موجود   31,500,000 ریال
مینی کیس  HP Compaq 4000 Pro
مینی کیس HP Compaq 4000 Pro
ناموجود   16,000,000 ریال
ماوس TSCO مدل TM-290
ماوس TSCO مدل TM-290
ناموجود   800,000 ریال
ماوس Green مدل GM-400
ماوس Green مدل GM-400
ناموجود   900,000 ریال
کیبورد TSCO مدل TK-8011
کیبورد TSCO مدل TK-8011
موجود   1,150,000 ریال
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
ناموجود   25,000,000 ریال
تست رنگ و سایز
ناموجود   10,000 ریال