فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
موجود 37,000,000 ریال 36,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
موجود   32,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
موجود   28,000,000 ریال
کیبورد Green مدل GK-501
کیبورد Green مدل GK-501
موجود   2,600,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیسHp T820 USDT
موجود   32,000,000 ریال
فروش ویژه
کیس HP G2
موجود   68,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP G3 600
موجود   80,000,000 ریال
ماوس Green مدل GM-400
ماوس Green مدل GM-400
ناموجود   900,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8000 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8000 Elite SFF
ناموجود   22,000,000 ریال
کیبورد TSCO مدل TK-8011
کیبورد TSCO مدل TK-8011
موجود   1,150,000 ریال
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
ناموجود   25,000,000 ریال
فروش ویژه
Imac Apple 1418
Imac Apple 1418
موجود   180,000,000 ریال
فروش ویژه
کیبورد و ماوس Green مدل GKM-305
کیبورد و ماوس Green مدل GKM-305
ناموجود   3,500,000 ریال
مینی کیس HP Compaq Z210 SFF Workstation
مینی کیس HP Compaq Z210 SFF Workstation
ناموجود   29,000,000 ریال
تست رنگ و سایز
ناموجود 21,000 ریال 10,000 ریال