فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8300 Elite SFF
موجود   36,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
مینی کیس HP Compaq 8200 SFF
موجود   32,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
مینی کیس HP Compaq 6200 Pro
موجود   28,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیسHp T820 USDT
موجود   32,000,000 ریال
فروش ویژه
کیس HP G2
موجود   68,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP G3 600
موجود   80,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X4
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X4
ناموجود   28,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X2
مینی کیس HP Compaq 6005 Pro X2
ناموجود   14,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP Compaq 8100 Elite SFF
مینی کیس HP Compaq 8100 Elite SFF
موجود   31,500,000 ریال
مینی کیس  HP Compaq 4000 Pro
مینی کیس HP Compaq 4000 Pro
ناموجود   16,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
مینی کیس HP Compaq Z200 SFF Workstation
ناموجود   25,000,000 ریال
مینی کیس HP Compaq Z210 SFF Workstation
مینی کیس HP Compaq Z210 SFF Workstation
ناموجود   29,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP EliteDesk 705 SFF
مینی کیس HP EliteDesk 705 SFF
موجود   35,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP EliteDesk 800 G1 DM
مینی کیس HP EliteDesk 800 G1 DM
موجود   50,000,000 ریال
فروش ویژه
مینی کیس HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim Desktop
مینی کیس HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim Desktop
ناموجود   50,000,000 ریال
تست رنگ و سایز
ناموجود   10,000 ریال